Wyniki dzisiejszego zaliczenia poprawkowego

UWAGA 1: Oceny należy traktować jako propozycję – ostateczną decyzję o zaliczeniu lub braku zaliczenia podejmą prowadzący ćwiczenia.


UWAGA 2: Jutrzejszy egzamin zaczyna się o 11:30 – po wykładzie.